Produkty
Kategorie
Stránky
Novinky

let od založení
společnosti

495 541 212 Zákaznická linka Po-Pá 7-15:30

727 989 444 Servisní dispečink 24/7

Proč upravovat stlačený vzduch?

Znečištění stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je znečištěný, protože spolu s atmosférickým vzduchem vstupují do kompresoru pevné částice a vodní pára. Jakmile vzduch z okolního prostředí prochází kompresorem pracujícím při tlaku 7 bar, vzduch se stlačuje na 1/8 svého předchozího objemu, ale přitom obsahuje stejné množství nečistot jako v původním objemu.

Nečistotami jsou částice uvolňované během opotřebení dílů, aerosoly oleje a olejové páry se koncentrují uvnitř kompresoru, zatímco částečky rzi a další nečistoty se do stlačeného vzduchu přidávají v potrubním systému.

Stlačený vzduch o přetlaku 7 bar obsahuje více než 8krát více vodyoleje a ostatních nečistot oproti atmosférickému vzduchu.

 

Odkud pochází vlhkost?

Relativní vlhkost je množství vlhkosti ve vzduchu v porovnání s celkovým množstvím vlhkosti, které vzduch může pojmout při určité teplotě.

Množství vlhkosti, které vzduch může pojmout je dáno jeho teplotou a v menší míře jeho tlakem. Jakýkoliv dostatečný pokles teploty nebo nárůst tlaku způsobí, že vlhkost ze vzduchu zkondenzuje.

 

Kondenzace

Kondenzace je změna fyzikálního stavu (skupenství) z parní fáze do kapalného stavu. Nárůst tlaku by normálně způsobil kondenzaci vlhkosti ve vzduchu. Během procesu stlačování však teplota vzduchu roste a tak zvyšuje jeho schopnost vodní páry v sobě udržet. Jak vzduch vystupuje z kompresoru a proudí potrubním systémem, jeho teplota bude klesat. Jakmile teplota vzduchu klesne pod teplotu rosného bodu při daném tlaku, začnou v něm kondenzovat vodní kapky.

Je nezbytné odstranit vlhkost a nečistoty ve vzduchovém systému tak, aby se rosný bod snížil a abyste se vyhnuli provozním problémům, nákladné údržbě a výdajům na opravy.

Zamyslete se nad následujícím:

Máte doma bazén?
Jeden kompresor o výkonnosti 5 m³/min (při teplotě prostředí 20 ºC, tlaku 1 bar, 70 % vlhkosti) vytvoří během 50 týdnů (provoz 24 hodin denně) ze stlačeného vzduchu více než 21.600 litrů vody. To je právě tolik, aby to naplnilo Váš bazén.

Samozřejmě za předpokladu, že ho máte.

Důsledky

Bez odpovídajícího zpracování stlačený vzduch obsahuje pevné, kapalné a plynné nečistoty, které snižují účinnost vzduchového systému, zvyšují Vaše provozní náklady a způsobují výpadky přístrojů a ovládacích zařízení a ohrožují kvalitu výrobků.

Nečistoty obsažené ve stlačeném vzduchu

Kapalné nečistoty: voda a olejové kapky
Pevné nečistoty: pevné částice z opotřebení kompresoru, prach a špína
Plynné znečisťující látky: olejové a vodní páry

Pomocí zařízení na úpravu stlačeného vzduchu od Hankison můžete odstranit nečistoty a zajistit takovou kvalitu stlačeného vzduchu, kterou Vaše procesy vyžadují.

Prohlédněte si řadu našich výrobků na zpracování stlačeného vzduchu, která je popsaná na těchto webových stránkách.

Firma MONDO s.r.o. je schopna navrhnout úpravu stlačeného vzduchu dle přání zákazníka.

K takovému návrhu je potřeba znát několik údajů:

  • požadovanou teplotu rosného bodu (˚C)
  • požadované zbytkové množství oleje (mg/m³)
  • maximální velikost prachových částic (µm)
  • požadovaný průtok stlačeného vzduchu (m³/h)
  • pracovní tlak (bar)
  • teplotu okolního prostředí minimální a maximální (˚C)
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.