Produkty
Kategorie
Stránky
Novinky

495 541 212 Zákaznická linka Po-Pá 7-15:30

727 989 444 Servisní dispečink 24/7

Rekuperace tepla

Velká část energie (až 80 %), která je přivedená do kompresoru se promění na teplo. Možnost využití tohoto tepla pro další technologické použití znamená velkou úsporu energiezefektivňuje činnost kompresorů výrazně zkracuje dobu návratnosti počáteční investice do kompresoru.

U rotačních lamelových kompresorů MATTEI je teplo, které se uvolňuje stlačováním (kompresí) vzduchu odváděno olejem, který se přímo vstřikuje do kompresní komory. Ohřátý olej se ochlazuje ve vzduchem chlazeném výměníku tepla (chladiči).

Kompresory MATTEI umožňují dvě základní metody využití odpadního tepla, buď prostým využitím proudu teplého vzduchu za chladičem nebo použitím speciální sady umožňující odebírat teplo přímo z olejového okruhu pomocí výměníku olej/voda.

 

VYUŽITÍ PROUDU TEPLÉHO VZDUCHU

Proud vzduchu procházející kombinovaným chladičem olej/vzduch ochlazuje olej a stlačený vzduch a v důsledku toho se ohřívá. Tento ohřátý vzduch (odváděný zabudovaným ventilátorem) lze využít k vytápění různých prostor pomocí jednoduchého potrubního vedení.

Potrubní vedení musí být správně navrženo (tlakové ztráty v potrubí nesmí přesahovat 20 Pa). Do potrubí doporučujeme zabudovat klapku, která umožní odvod teplého vzduchu v letních měsících mimo budovu.

SPECIÁLNÍ SADA PRO VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

Pro účinnější využití odpadního tepla je možné doplnit kompresory MATTEI o speciální výbavu pro využití odpadního tepla. Tato sada umožňuje odebírat teplo přímo z olejového okruhu kompresoru pomocí výměníku tepla olej/voda a ohřátou vodu využívat pro sanitární nebo technologické účely.

Tato výbava zahrnuje výměník tepla olej/voda, termostatický ventil a propojovací potrubí. Toto zařízení může být instalováno ve výrobním závodě nebo může být montováno jako modulární sada dodatečně na stávající agregát. Instalací uvedeného zařízení se v žádném případě nenaruší provozuschopnost kompresoru v souvislosti s odběrem tepla chladící vodou z olejového okruhu. V případě, nebude-li teplo odváděno vodou, termostatický ventil zajistí jeho odvedení ve vzduchovém chladiči.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.