Produkty
Kategorie
Stránky
Novinky

495 541 212 Zákaznická linka Po-Pá 7-15:30

727 989 444 Servisní dispečink 24/7

Železniční magazín

kompresory pro lokomotivy

Lamelové kompresory Mattei jako záruka kvality a spolehlivosti pro dopravní aplikace

Firma MONDO navrhuje a vyrábí kompresory pro dopravní aplikace s dvacetiletou tradicí. Za tuto dobu vyrobila a dodala stovky kompresorů originální konstrukce, které jsou v dlouhodobém provozu v nejrůznější zátěži a v nejrůznějším provozním prostředí. Pro dopravní aplikace firma MONDO s.r.o. vyrábí originální řešení kompresorů na základě lamelových kompresorových bloků firmy Mattei. Firma Ing. Enea Mattei SpA je italským výrobcem rotačních lamelových kompresorů s tradicí již od roku 1919 a firma MONDO je jejím autorizovaným obchodním a servisním střediskem. Firma Mattei v roce 2019 slaví stoleté výročí a v souvislosti s tímto důležitým milníkem zavedla nové logo s mottem „Think green“, které shrnuje snahu o snižování množství odpadů a vede nejen ke snižování míry znečišťování životního prostředí, ale i ke snížení nákladů na provoz, a tedy větší účinnosti.

Vedle stabilních kompresorů pro průmyslovou výrobu jsou druhou oblastí, ve které firma MONDO působí, kompresory pro dopravní aplikace. V současné době probíhá nejužší spolupráce s firmami SOR a CZ LOKO, originální řešení však byla realizována také např. pro firmy ŽOS Zvolen, Škoda Transportation a kompresory Mattei tak lze najít na železnici v lokomotivách, které slouží pro nákladní přepravu ve firmách jako je US Steel Košice, Sokolovská uhelná nebo Třinecké železárny. Firma MONDO je také držitelem certifikace dodavatele Českých drah, proto kompresory lze používat i pro stroje jimi provozované.

Konkrétní originální řešení probíhá vždy na základě požadavků zákazníka a nabízíme tak flexibilitu v řešení jak zástavby jako celku, tak jednotlivých prvků jednotky kompresoru. V závislosti na požadavcích konkrétního odběratele lze pohon kompresoru zajistit mechanicky, hydraulicky, elektricky. Stejně tak lze chlazení kompresoru zajistit vzduchem nebo vodním okruhem. Široká nabídka řad kompresorových bloků z hlediska jak výkonu, tak velikosti nabízí široké možnosti využití v dopravních aplikacích různých druhů. Proto lze lamelové kompresory Mattei najít nejen ve vozidlech metra, elektrobusech, trolejbusech, lokomotivách (a to jak nákladních, posunovacích, tak i pro přepravu osob), ale také ve speciálních aplikacích např. pro úpravu silničních povrchů, těžební průmysl nebo stavební průmysl.

V jakých prostředcích najdete lamelové kompresory?

Takovým příkladem je americká firma CRAFCO. Tato firma vyrábí stroje pro úpravu silničních povrchů, které jsou používány v zemích celé Evropy. Její stroje jsou osazeny již na americkém kontinentu bloky Mattei MC, firma MONDO se následně snaží v rámci její lokální působnosti poskytnout kvalitní servis a služby, které zajistí lepší provozuschopnost a tím zamezí prostojům, které v tomto odvětví způsobují mimořádné škody. Obecně zajišťujeme v rámci služeb pro zákazníky Návod k obsluze a údržbě, Katalog náhradních dílů pro všechny jednotky, tomu odpovídající servisní sady a zároveň servisní činnost.

Co se týká silniční dopravy, elektrobusy firmy SOR, NS 12 electric, které provozují (resp. plánují provozovat) dopravní podniky na většině území České republiky, zásobují stlačeným vzduchem originální lamelové kompresory na základě bloků Mattei M65B. V současné době probíhá návrh a výroba řešení na základě lamelových kompresorových bloků M65C, které v důsledku modernizace a vývoje zajistí zákazníkovi lepší poměr výkonu (objemu stlačeného vzduchu) a příkonu.

Lokomotivy vyrobené nebo modernizované společností CZ LOKO jsou osazeny originálními lamelovými kompresory Mattei, vyrobenými firmou MONDO, v řadách M80F – M135F dle potřebného výkonu, vždy na základě konkrétního konstrukčního řešení dle požadavků zákazníka. Jsou provozovány v různých státech na území Evropské unie, od Finska po Slovinsko nebo Itálii, nicméně v dlouhodobém provozu se kompresory Mattei osvědčily i mimo evropský kontinent, např. v USA, Rusku nebo Argentině. Jedná se např. o lokomotivu 2M62UM („Sergej“), které jezdí v Lotyšsku, 744.1 (EffiShunter 1000), které jezdí v Itálii nebo 774.7 (EffiShunter 1600), které provádí traťovou službu dopravce Fennia Rail ve Finsku.

Úprava stlačeného vzduchu pro dopravní aplikace

Sušení vzduchu v železničních aplikacích je zajištěno adsorpčními sušičkami firmy Trident Pneumatics Ltd., které jsou stavěné i na provoz v náročném prostředí, zajišťují proto stabilní a bezproblémový provoz kompresoru a lokomotivy. Pro fungování lamelového kompresoru je dále zapotřebí (nízkého objemu) oleje, který zajišťuje jeho těsnění, chlazení a mazání a je následně nutné provést jeho filtraci ze stlačeného vzduchu. Soustava sušení a filtrace je zajištěna tak, aby kvalita úpravy stlačeného vzduchu byla v souladu s normou ČSN ISO 8573-1.

Nejnovějším projektem firmy MONDO je návrh originálního řešení a výroba jednotek kompresoru a sušení M86J pro modernizaci 30 (a potenciálně 50) lokomotiv řady 742.7 (tzv. „Kocour“) pro firmu CZ LOKO, u které si jejich modernizaci objednal železniční nákladní dopravce ČD CARGO.

Všechny naše dlouhodobé zkušenosti, získané jak z provozu těchto kompresorů, tak i z jejich servisu a oprav, jsou znovu posuzovány při návrzích nových strojů, což vede ke zvyšování jejich spolehlivosti a snižování provozních nákladů. Současné tendence směřují k opuštění hydraulického pohonu a jeho náhradě elektrickým pohonem, který je stran finanční stránky věci příznivější také z hlediska nároků na jednotku kompresoru. Jde zejména o měkčí start pro kompresor, lepší regulaci otáček, lepší vyhodnocení poruchových stavů a také nižší ekologickou zátěž z hlediska možnosti znečištění únikem oleje v případě hydraulického pohonu.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.