VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

O nás


Historie naší společnosti

Firma MONDO s. r. o. byla založena v prosinci roku 1992 dvěma společníky. Od roku 1993 je firma MONDO s. r. o. autorizovaným obchodním a servisním střediskem americké firmy Hankison International. Od roku 1996 je firma MONDO s. r. o. autorizovaným obchodním a servisním střediskem firmy Ing. Enea Mattei S. p. A., předního výrobce rotačních lamelových kompresorů pro stlačený vzduch. V roce 1997 byl zahájen systematický vývoj a výroba originálních kompresorů pro kolejová vozidla založené na technologii rotačních kompresorů Mattei.

Přelomovým rokem se stal rok 2003, kdy firma MONDO s. r. o. zakoupila důležitou část pozemku s administrativní budovou a technickým zázemím bývalé firmy Montas a. s. ve Skladišťní oblasti na Slezském Předměstí. Po základní opravě administrativní budovy byla přestavěna bývalá kotelna a garáže na dva výrobní prostory, jeden pro výrobu oběžných kol a druhý pro servis a prototypovou zkušebnu kompresorů. 

Dalším významným obdobím byly roky 2009 a 2010. V této době byla provedena zásadní rekonstrukce administrativní budovy, výměna oken, zateplení celé budovy, přestavba foyer, šatny, jídelny, kuchyňky, rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení a oprava inženýrských sítí. V těsné návaznosti na tyto činnosti následovala investice do centrálního serveru, počítačové sítě a informačního systému Helios Orange.

Všechny tyto kroky významným způsobem přispěly k vysoké kvalitě práce, což umožnilo v roce 2011 zvládnout přípravu a certifikaci kvality ISO 9001:2009 a 14001:2009. V souvislosti s dodávkami zařízení pro kolejová vozidla je firma MONDO s. r. o. od roku 2008 držitelem certifikátu dodavatele Českých drah.

V roce 2017 firma rozšířila své prostory a postavila novou výrobní a skladovací halu a zároveň byla vytvořena nová parkovací místa pro zvětšující se vozový park servisního týmu. Obdobná úprava areálu probíhá v roce 2020, firma upravuje pozemní komunikace včetně parkovacích míst jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. 

 

Současnost

V současné době má firma MONDO s. r. o. tři základní střediska. První je zaměřené na stabilní kompresory a zahrnuje obchod, projekci, realizace a servis, druhé na kompresory pro dopravní aplikace, ty zahrnují zejména konstrukci a výrobu speciálních kompresorů a bloků vzduchového chlazení pro lokomotivy a zakázkový vývoj a výrobu obdobných zařízení, a třetí na výrobu.

 

Firemní zázemí

V současné době má firma MONDO s. r. o. 25 zaměstnanců. Vlastní dvoupodlažní budovu s kancelářskými prostory o celkové ploše 660 m2, dílenské prostory (200 m2), další skladové prostory (200 m2), to vše na vlastním pozemku o rozloze 6 700 m2.

 

Vize do budoucnosti

Plánem firmy MONDO s. r. o. je i nadále nabízet kvalitní služby v oblasti techniky stlačeného vzduchu včetně kvalitní péče o zákazníka.