VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

Kvalita a životní prostředí

 

Kvalitní technická řešení k úsporám energie 

Naším trvalým zájmem je snaha systematicky a průběžně zlepšovat naši práci. Základním předpokladem je proto neustálé zlepšování komunikace, a to jak uvnitř firmy, tak i s našimi partnery a zákazníky. Rovněž je nezbytné průběžně zvyšovat znalosti a kvalifikaci na všech úrovních.

Takto jsme schopni efektivně vytvářet originální a konkurenceschopná technická řešení vedoucí k prokazatelným úsporám energie a k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

ISO 9001

ISO 14001