Produkty
Kategorie
Stránky
Novinky

495 541 212 Zákaznická linka Po-Pá 7-15:30

727 989 444 Servisní dispečink 24/7

Co důležitého potřebujete vědět o bezolejových a olejových kompresorech?

Co důležitého potřebujete vědět o bezolejových a olejových kompresorech?

Jaký je rozdíl mezi olejovým a bezolejovým kompresorem? A víte, jakou funkci olej plní? Na následujících řádcích se dozvíte odpovědi nejenom na tyto, ale i mnohé další otázky, které s fungováním olejových a bezolejových kompresorů souvisejí.

Olejový kompresor versus bezolejový

Většina kompresorů, které se používají pro stlačování vzduchu nebo dalších plynů, je mazána přímým vstřikem oleje do stlačovaného prostoru bez ohledu, zda se jedná o pístový, šroubový nebo lamelový kompresor. To znamená, že stlačované médium je po celou dobu komprese v přímém kontaktu s olejem a také s určitým obsahem oleje i kompresor opouští.

Ovšem některé pístové či šroubové kompresory anebo turbokompresory se bez vstřikování oleje obejdou.

Jak kompresory fungují?

Všechny výše zmíněné kompresory nasávají vzduch z okolního prostředí včetně vodní páry, cizorodých látek v plynné fázi, aerosolů či pevných částic, které se v daném místě a čase vyskytují.

Všechno, co kompresor z okolního prostředí nasaje, bude ve stlačeném vzduchu obsaženo ve zvýšené koncentraci úměrné zvýšenému tlaku.

Bez ohledu na typ kompresoru je vždy jednodušší nasávat vzduch přes sací filtr, který zajistí, aby se do kompresoru zbytečně nedostaly nežádoucí prachové částice z okolního prostředí.

Funkce kompresoru

Jaká je funkce oleje?

Olej má v rotačních kompresorech tři základní funkce:

  • maže
  • těsní
  • odvádí teplo uvolněné při kompresi

Aby bylo možné odvádět z kompresoru teplo, olej cirkuluje v uzavřeném okruhu opatřeném vzduchovým nebo vodním chladičem. V olejovém okruhu je přítomen i vyměnitelný filtr, který odstraňuje pevné částice nasáté spolu se vzduchem a zachycené v oleji.

Na výstupu stlačeného vzduchu z kompresoru je obvykle instalován účinný filtr, který zachycuje většinu olejových kapek a aerosolů a vrací je zpět do olejového okruhu. Tímto způsobem lze dosáhnout minimálního úbytku oleje v kompresoru. Zároveň zbytková koncentrace oleje ve stlačeném vzduchu na výstupu nepřesáhne hodnotu cca 3 ppm, která umožní další volitelnou úpravu stlačeného vzduchu pro dosažení kvality podle tříd určených normou ISO 8573-1:2010.

Fungování bezolejových kompresorů

Bezolejové pístové kompresory

Tyto kompresory mají písty těsněné speciálními kroužky s omezenou životností. Teplo z komprese se odvádí ze stlačeného vzduchu pomocí dochlazovače na výstupu. Nežádoucí částice, vodní pára a plynné příměsi nasáté do kompresoru musí být odstraněny následnou instalací filtrů a dalších zařízení.

Bezolejové šroubové kompresory

Postrádají vliv přítomnosti oleje z hlediska těsnění rotačních prvků a z hlediska odvedení tepla. Nedokonalá těsnost šroubového prvku se projevuje nižší účinností soustavy. Tento problém se často řeší druhým stupněm, což zvyšuje cenu zařízení a snižuje energetickou účinnost.

Samostatnou skupinou bezolejových šroubových kompresorů jsou kompresory, v nichž se místo oleje využívá voda. Tyto stroje mají vlastní specifika a patří mezi méně rozšířená zařízení.

Turbokompresory

Oddělenou skupinu bezolejových kompresorů tvoří také turbokompresory. Tyto stroje dosahují zvýšení tlaku nasávaného média pomocí dynamického efektu jednoho nebo soustavy oběžných kol rotujících vysokou rychlostí. Vzhledem k vysokým otáčkám se pro tyto stroje používají bezkontaktní ložiska, obvykle plynová nebo magnetická. Turbokompresory se používají hlavně pro zpracování velkého množství vzduchu.

 

Znečištění stlačeného vzduchu

V čem se liší olejové a bezolejové kompresory?

Lze konstatovat, že stlačený vzduch získaný prostřednictvím kompresorů mazaných olejem a pomocí kompresorů bezolejových se liší hlavně zbytkovou koncentrací oleje v produktu. Na druhou stranu se neliší v koncentraci látek (převážně různé druhy uhlovodíků ze zdrojů průmyslových i komunálních exhalací), které nejsou součástí oleje a jsou nasáty strojem z okolního prostředí. Tyto látky obvykle nelze odstranit filtrací ani adsorpcí na aktivním uhlí.

Kompresory v průmyslu

Zdrojem stlačeného vzduchu pro průmysl jsou obvykle rotační lamelové nebo šroubové kompresory mazané vstřikem oleje. Popsaný systém těmto strojům umožňuje dosáhnou vysoké energetické účinnosti a současně poměrně spolehlivě docílit i požadované vysoké kvality stlačeného vzduchu prostřednictvím sušení a filtrace.

Bezolejové šroubové kompresory a turbokompresory se instalují především v takových průmyslových odvětvích, kde je kladen vysoký důraz na stabilní a nadprůměrnou čistotu vzduchu. V těchto případech je ale nutné sledovat koncentrace látek, které se do stlačeného vzduchu dostanou z okolního prostředí, a nežádoucí složky určené na základě podrobné chemické analýzy odstraňovat pomocí speciálních technologií.

Zaujal vás olejový kompresor a rádi byste se o něm dozvěděli více? Nebo už přemýšlíte nad konkrétním modelem? Vyberte si lamelový kompresor Mattei od společnosti Mondo nebo nás kontaktujte a my vám navrhneme řešení na míru.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.