VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

Velká část energie (až 80 %), která je přivedená do kompresoru se promění na teplo. Možnost využití tohoto tepla pro další technologické použití znamená velkou úsporu energie, zefektivňuje činnost kompresorů a výrazně zkracuje dobu návratnosti počáteční investice do kompresoru. U rotačních lamelových kompresorů MATTEI je teplo, které se uvolňuje stlačováním (kompresí) vzduchu odváděno olejem, který se přímo vstřikuje do kompresní komory. Ohřátý olej se ochlazuje ve vzduchem chlazeném výměníku tepla (chladiči).

Rotační lamelové kompresory MATTEI umožňují dvě základní metody využití odpadního tepla, buď prostým využitím proudu teplého vzduchu za chladičem nebo použitím speciální sady umožňující odebírat teplo přímo z olejového okruhu pomocí výměníku olej/voda.

 

VYUŽITÍ PROUDU TEPLÉHO VZDUCHU

Proud vzduchu procházející kombinovaným chladičem olej/vzduch ochlazuje olej a stlačený vzduch a v důsledku toho se ohřívá. Tento ohřátý vzduch (odváděný zabudovaným ventilátorem) lze využít k vytápění různých prostor pomocí jednoduchého potrubního vedení.

Potrubní vedení musí být správně navrženo (tlakové ztráty v potrubí nesmí přesahovat 20 Pa). Do potrubí doporučujeme zabudovat klapku, která umožní odvod teplého vzduchu v letních měsících mimo budovu.

 

 


 

REKUPERAČNÍ SADA PRO VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

Pro účinnější využití odpadního tepla je možné doplnit kompresory MATTEI o rekuperační sadu pro využití odpadního tepla. Tato sada umožňuje odebírat teplo přímo z olejového okruhu kompresoru pomocí výměníku tepla olej/voda a ohřátou vodu využívat pro sanitární nebo technologické účely.

Tato výbava zahrnuje výměník tepla olej/voda, termostatický ventil a propojovací potrubí. Toto zařízení může být instalováno ve výrobním závodě nebo může být montováno jako modulární sada dodatečně na stávající agregát. Instalací uvedeného zařízení se v žádném případě nenaruší provozu schopnost kompresoru v souvislosti s odběrem tepla chladící vodou z olejového okruhu. V případě, nebude-li teplo odváděno vodou, termostatický ventil zajistí jeho odvedení ve vzduchovém chladiči.

 

 

 

Chcete se dozvědět více? Napište nám nebo zavolejte! Rádi vám poradíme.

Kontaktní osoba

Jiří Grossmann
obchodně-technický manager
Tel.:  +420 495 541 212, linka 20
Mobil: +420 724 213 024
E-mail: jiri.grossmann@mondo.cz
 

*Označené položky jsou povinné.
ODESLAT